KONTAKT & IMPRESSUM

Ahead Mediaberatung GmbH
Engerthstraße 151/Top 1.3
1020 Vienna
Austria

Office Česká republika:
aheadmedia s.r.o.
mFactory
Osadní 799/26
Praha 7
CZ-170 00

Tel. +420 225 985 225
Fax. +420 222 942 567
E-mail: ek@aheadmedia.com
www.homie-direkt.cz

Ředitel: Alexander Geringer
IČO: 27942953

SOUKROMI

Webové stránky www.homie-direkt.cz, www.homie-mag.cz představují internetovou nabídku společnosti ahead media GmbH. Vaše soukromá sféra a ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Ukládáme pouze ty údaje, které nám se souhlasem přenecháte a použijeme je výlučně pro účely, které jsou Vám známy. Velice rádi Vám zde kdykoliv poskytneme informaci. Zákonná ustanovení o ochraně údajů budou samozřejmě přísně dodržována. Osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat jen podle těchto ustanovení. Následující předpisy Vás informují o způsobu, objemu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů a konkretizují bezpečné zacházení s Vašimi údaji. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje k našim webovým stránkám www.flair-modemagazin.com, www.flair-magazin.de a www.flair-modemagazin.at. Pokud Vás odkazy povedou dále na jiné stránky, prosíme Vás, abyste se u těchto stránek informovali o aktuálním nakládání s Vašimi údaji, které provozovatel sbírá.

Definice „osobních údajů“
Osobní údaje jsou všechny informace o osobních a věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. To znamená, že se jedná o informace, které je možno spojovat přímo s Vaší skutečnou identitou, jako Vaše správné jméno, adresa, poštovní adresa, číslo telefonu, pohlaví, případně stáří.
Netýká se to údajů, které nelze přiřadit určité osobě, jako statistiky o chování uživatele (jako např. anonymizované IP adresy).


Shromažďování, zpracování a využívání i předávání Vašich osobních údajů třetím osobám
Naši stranu můžete navštěvovat a zůstat přitom v anonymitě. Údaje k Vaší osobě není nutno uvádět. Závěr o Vaší identitě možný není.
Pokud s námi navážete kontakt přes formulář na webové stránce nebo e-mailem, budou Vaše uvedené údaje u nás uloženy pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez Vašeho svolení předávat dále.

Osobní údaje budou shromažďovány jen pokud nám je sdělíte dobrovolně. Bude vyžádáno Vaše svolení, a to potom bude k dispozici. V případě objednávky předplatného u nás budou pro účely zpracování smlouvy uloženy následující údaje: [Oslovení, příjmení, jméno, (fakturační) adresa, věk, pohlaví, způsob placení, bankovní spojení a e-mailová adresa a všechny údaje, specifické pro předplatné (příkladně druh předplatného, zahájení dodávek)]. Vámi poskytnuté údaje jsou potřebné pro splnění smlouvy, případně k provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s Vámi smlouvu uzavřít nemůžeme. K předání údajů třetím osobám dochází pouze pokud je to nutné pro účely realizace smlouvy nebo fakturace, jako předání platebních údajů realizujícím bankovním ústavům/poskytovatelům platebních služeb, za účelem zúčtování kupní ceny, a námi pověřeným poskytovatelům předplatitelských služeb pro doručení zboží a našemu daňovému poradci pro splnění našich daňově právních povinností. V případě účasti na výherních hrách shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme oslovení, příjmení, jméno, adresu, věk, pohlaví, e-mailovou adresu, pokud je to nutné ke zjištění výherců, jejich vyrozumění a poskytnutí cen. K předávání údajů třetím osobám dochází v rozsahu, potřebném pro poskytnutí cen. Jména a snímky výherců se zveřejňují v rámci podmínek účasti v soutěži na základě souhlasu účastníků, podaného případně při účasti. Přes naši webovou stránku máte možnost si objednat náš newsletter. K tomu potřebujeme Vaše jméno, Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že s odebíráním našeho newsletteru souhlasíte. Jakmile si newsletter objednáte, pošleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem k potvrzení přihlášky. Objednávky newsletteru jsou protokolovány, aby bylo možno přihlašovací proces v souladu s právními požadavky prokázat. Patří k tomu uložení okamžiku přihlášení a potvrzení a také IP adresy. Objednávku newsletteru můžete kdykoliv stornovat. Storno pošlete na následující e-mailovou adresu: [info@aheadmedia.com]. My následně obratem vymažeme Vaše údaje, související se zasíláním newsletteru. Po přerušení objednávkového postupu, případně nevydání potvrzení přihlášky k newsletteru budou údaje, které jsou u nás uloženy, vymazány.
Osobní údaje, které jsou u nás uloženy, obecně mažeme po 6 měsících, pokud je nemusíme na základě právních předpisů nebo důkazních účelů uchovávat déle. V případě uzavření smlouvy jsou tak veškeré údaje ze smluvního vztahu uloženy až do uplynutí daňově právní lhůty pro uchování (10 let). Po uplynutí případných lhůt pro uchovávání, případně potřeby zajištění důkazů, údaje obratem vymažeme.
Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu a/nebo nutnosti splnění smlouvy.

Právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování údajů a právo na odpor
Zásadně Vám přísluší právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení (pokud Vaše osobní údaje nejsou nutné ke splnění smlouvy nebo nemusejí být uloženy na základě zákonných předpisů), převoditelnost údajů, odvolání a podání odporu.
Udělené povolení ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvoláno, aniž by se to týkalo zákonnosti zpracování údajů, provedeného do okamžiku odvolání na základě povolení.
Předpokladem pro uplatnění Vašeho práva na informace, opravu, vymazání nebo omezení, převoditelnost údajů, odvolání a podání odporu, jsou Vaše písemná žádost, Váš osobní podpis a předložení kopie úředního průkazu, které je možno předložit i elektronicky, aby se vyloučilo zneužití třetími osobami. Pokud si myslíte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu osobních údajů nebo že mohou být Vaše nároky na ochranu osobních údajů porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorového úřadu.

Social Plugins
Tato webová stránka případně obsahuje plug-in, zásuvný moduly, které jsou provozovány společnostmi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), Twitter Inc.: 539 Bryant St. Suite 402, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“), Pinterest, Inc., 808 Brannan Street San Francisco 94103 USA („Pinterest“), YouTube, LLC. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. USA („YouTube“) a Instagram, 181 South Park; San Francisco, California 51107 USA („Instagram“). Ve všech těchto případech můžete předávat zprávy na odpovídající sociální síť. Pokud jste u některé z těchto sítí zalogováni a vyvoláte pak stránku s takovou funkcí, naváže Váš prohlížeč spojení s touto sociální sítí a tato sociální síť může návštěvu sítě přiřadit k Vašemu účtu u odpovídající sociální sítě. Pokud byste to nechtěli, navštivte naše webové stránky bez zalogování u některé z těchto sociálních sítí.
Další informace a možnosti odporu:
- informace o ochraně údajů Facebooku
https://www.facebook.com/about/privacy/
- informace o ochraně údajů Twitteru
https://twitter.com/de/privacy
- informace o ochraně údajů Pinterestu
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
- informace o ochraně údajů Youtube
https://policies.google.com/privacy?hl=de
- informace o ochraně údajů Instagramu
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Soubory protokolu server
Poskytovatel stránek sbírá a automaticky ukládá informace v takzvaných souborech protokolu, které Váš prohlížeč automaticky předává nám. Jsou to:
- typ/verze prohlížeče
- použitý operační systém
- Referrer URL
- Hostname přistupujícího počítače
- čas poptávky serveru
Tyto údaje nejsou přiřaditelné k určitým osobám. Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů se nekoná. Vyhrazujeme si dodatečnou kontrolu těchto údajů, pokud se o jejich protiprávnímu využívání konkrétně dozvíme.

Provádění analýzy webu
Sestavení pseudonymních profilů uživatelů pro analýzu webu.
Pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo sestavení našich nabídek v souladu s potřebou zpracováváme pseudonymizované profily užívání s použitím uživatelských údajů. Uživatelské profily nejsou spojovány s Vašimi osobními údaji.

Používání cookies
Jak je všeobecně obvyklé, používáme na různých stránkách takzvané cookies. Jedná se přitom o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem přístroji. Některé z námi používaných cookies jsou po skončení práce s prohlížečem, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, opět vymazány (tak zvané poradenské cookies). Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským podnikům znovu rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě (perzistentní cookies). Přes cookies není možno přistupovat na jiné soubory na Vašem počítači ani zjišťovat Vaši e-mailovou adresu.
Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies akceptují automaticky. Jsou-li ve Vašem prohlížeči uložena standardní nastavení pro cookies, běží všechny procesy pro Vás bez povšimnutí na pozadí. Tato nastavení ovšem můžete měnit.
Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že jste o umístění cookies informováni a že o jejich přijetí jednotlivě rozhodujete nebo jejich přijetí vyloučíte pro určité případy nebo i celkově. Některé webové stránky – i ty naše – však nemohou být bez cookies správně užívány, protože tyto soubory jsou potřebné pro postupy jako příkladně objednávky.

Informace o Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou službu webů společnosti Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”). Google Analytics používá takzvané “Cookies”, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují Vám provádění analýzy používání webové stránky. Informace, generované cookies o Vašem užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy, která je však před uložením anonymizována pomocí metody anonymizeIp tak, že již nemůže být přiřazena určitému připojení), je na základě EU-US Privacy Shield přenesena na server společnosti Google v USA a tam uložena. Vyhodnocení a úprava těchto údajů se provádí jak ve státech EU, tak i v USA. Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení hlášení o aktivitách na webové stránce pro jejího provozovatele a k poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webové stránky a internetu. Google bude tyto informace případně přenášet také na třetí osoby, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají na zakázku Googlu. Google nebude v žádném případě dávat Vaši IP adresu do spojení s jinými údaji u sebe. My budeme dostávat vyhodnocení výlučně bez vztahu k osobě.
Použitím naší webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů, sbíraných o Vás Googlem, předem popsaným způsobem a pro předepsaný účel. Shromažďování údajů Googlem pro analytickou službu webu Google Analytics můžete s účinkem pro budoucnost oponovat tím, že nainstalujete deaktivační Add-on http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. pro Váš prohlížeč. Další informace o společnostech Google Inc. a Google Analytics najdete pod http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace k analytice Googlu a k ochraně osobních údajů). Upozorňujeme Vás na to, že na této webové stránce byla analytika Googlu rozšířena, aby byla zaručena anonymizovaná evidence IP adres (tzv. IP-Masking).

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Nemáme však vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochraně údajů. Informujte se, prosím, vždy v tamějších prohlášeních o ochraně osobních údajů.

Kontaktní partner pro ochranu údajů
Pro informace o sběru, zpracování nebo využívání osobních údajů, opravu, zablokování nebo vymazání osobních údajů a o odvolání udělených povolení, se obracejte na:
pana Friedricha Strenga
InTime Media Services GmbH
Bajuwarenring 14
82041 Oberhaching
Německo
datenschutz (at) aheadmedia.com

Změny vyhrazeny
Příslušné pracoviště si vyhrazuje právo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv za dodržení právních předpisů. Vývoj internetu a změny zákonných ustanovení si čas od času vyžadují úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Na tomto místě se můžete kdykoliv aktuálně informovat o tom, jak naše příslušné pracoviště s osobními údaji nakládá.

Berlín, únor 2018
« Zpět

DOMA V MODERNÍM ŽIVOTĚ. S MEZINÁRODNÍM TRENDOVÝM MAGAZÍNEM H.O.M.i.E. PRO DESIGN A BYDLENÍ.
© by AHEAD CONTENT SERVICES GMBH | KONTAKT / IMPRESSUM / SOUKROMI
Ochrana osobních údajů